Odoo Members
Gọi 19006234 hoặc 0939603636 để được hỗ trợ

SSL là gì? 

SSL (Secure Sockets Layer) là công nghệ mã hóa trao đổi dữ liệu giữa máy chủ web và máy tính cá nhân, luôn luôn được bảo mật và an toàn. Đảm bảo việc trao đổi thông tin không thể bị khai thác và giải ,mã bởi đối tượng thứ ba. Ngoài ra SSL còn có nhiệm vụ như chứng thực Website, bảo mật FTP, Mail Service, VPN…. và rất nhiều ứng dụng khác.

5,502,497 ₫ /năm

 • Entrust Advantage SSL (ADVANTAGE_SSL)

3,430,427 ₫ /năm

 • Entrust Private SSL

36,151,500 ₫ /năm

 • Entrust Wildcard SSL
 • Unlimited subdomains
 • Unlimited server licensing
 • Up to 250 domains (additional fees)
 • Supports multiple wildcard domains
 • Easily manage name changes

270 ₫ /năm

 • Entrust UC Multi-Domain SSL

10,864,554 ₫ /năm

 • TRUST SEAL
 • Up to 50 domains
 • Warranty : 12 months

4,581,577 ₫ /năm

 • Entrust Standard SSL
 • www.example.com và example.com
 • Tiết lộ tên tổ chức trong các chi tiết chứng chỉ
 • Tránh các thông báo lỗi trình duyệt

Mã hóa mạnh nhất trên thế giới

Các SSL của chúng tôi sử dụng mã hóa SHA-2 và mã hóa 2048 bit để ngăn tin tặc theo dõi. Đó là mã hóa mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Hầu như không thể bẻ khóa mã hóa này.

Các loại chứng thư số SSL

1. Domain Validation (DV - SSL)

2. Organization Validation (OV -SSL)

3. Extended Validation (EV -SSL) 
4. Wildcard SSL Certificate

Tại sao dùng Entrust

Một giải thích nhỏ cho
tính năng tuyệt vời này, bằng các từ ngữ rõ ràng