Odoo - Sample 1 for three columns

Là đại lý của Micrisoft

Là nhà cung cấp và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft bao gồm cả sản phẩm bản quyền và sản phẩm bản quyền và các sản phẩm dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft

Odoo - Sample 2 for three columns

Là đối tác Vàng của hãng Oracle

Chúng tôi gồm những chuyên gia hàng đầu đã từng làm việc và công tác tại Oracle, luôn đem lại dịch vụ và tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng của mình

Odoo - Sample 3 for three columns

Đối tác cao cấp của Citrix

Là đối tác cao cấp của hãng citrix tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng luôn cùng khách hàng để tư vấn các giải pháp tổng thể và tối ưu nhất cho doanh nghiệp, cũng đồng thời đứng cùng khách hàng để làm việc với hãng sản xuất có được giá thành hỗ trợ tốt nhất cho sản phẩm được cung cấp.