API KẾT NỐI

Odoo CMS - a big picture

NỘI DUNG API

Bạn có thể dễ dàng tích hợp tính năng này miễn phí CRM với trang web của bạn. Các công cụ dẫn đầu về SalesNOW, chẳng hạn như trò chuyện trực tiếp, các mẫu trang web hoặc tiện ích gọi lại tất cả đều có mã nhúng làm việc với bất kỳ nền tảng CMS hoặc thương mại điện tử nào - không cần mã hóa!

Đơn hàng

Mã Sản phẩm

- Tên sản phẩm :

- Giá bán sản phẩm (chưa VAT)

- Giá vốn sản phẩm (Chưa VAT)

- Thuế VAT

Thông tin khách hàng

- Họ và tên

- Điện thoại di động

- Email

- Địa chỉ

- Ngày sinh nhật