Công ty Cổ phần Bluecom chính thức là nhà phân phối giải pháp của hãng Lepide tại thị trường Việt nam.