Odoo - Sample 1 for three columns

Platform ERP Odoo

Odoo là nền tảng ERP số 1 trên toàn thế giới và Việt Nam

Odoo - Sample 2 for three columns

Phần mềm quản trị nhu cầu Khách hàng

Bluecom là đại lý của Salesforce tại Việt Nam.

Odoo - Sample 3 for three columns

SAP Module Ecom

Tích hợp giải pháp Hybris.