Odoo - Sample 1 for three columns

Máy chủ DELL

Máy chủ dạng Rack : 1U,  2U, 4U, Máy chủ Tower.

Odoo - Sample 2 for three columns

Máy chủ IBM

Máy chủ dạng Rack : 1U,  2U, 4U, Máy chủ Tower.

Odoo - Sample 3 for three columns

Máy chủ HP

Máy chủ dạng Rack : 1U,  2U, 4U, Máy chủ Tower.

Odoo - Sample 1 for three columns

Máy chủ Suppermicro

Máy chủ dạng Rack : 1U,  2U, 4U, Máy chủ Tower.

Odoo - Sample 2 for three columns

Máy chủ INTEL

Máy chủ dạng Rack : 1U,  2U, 4U, Máy chủ Tower.

Odoo - Sample 3 for three columns

Máy chủ Fujitsu

Máy chủ dạng Rack : 1U,  2U, 4U, Máy chủ Tower.

Odoo - Sample 1 for three columns

Thiết bị lưu trữ Netapp

Hệ thống tủ lưu trữ.

Odoo - Sample 2 for three columns

Thiết bị lưu trữ WD

Ổ cứng, NAS, Ổ cứng gắn ngoài, ổ cứng gắn trong

Odoo - Sample 3 for three columns

Thiết bị lưu trữ seagate

Ổ cứng gắn ngoài, ổ cứng gắn trong.

Odoo - Sample 1 for three columns

Hệ thống lưu trữ Qnap

Thiết bị phần cứng lưu trữ.

Odoo - Sample 2 for three columns

Phần mềm ảo hóa

Phần mềm ảo hóa.

Odoo - Sample 3 for three columns

Phần mềm bản quyền microsoft

Phần mềm bả quyền máy trạm, Hệ điều hành máy chủ, Cơ sở dữ liệu.